2017.05.18.

no more roaming

Június 15-e, a ROAMING DÍJAK eltörlésének napja!

Tudj meg többet! Kérdések és válaszok itt .

 

2017.02.23.

Európai Szemeszter- Országjelentés

Az Európai Bizottság közzé tette a tagállamok gazdasági és szociális helyzetéről készített éves elemzését. A Magyarországra vonatkozó országjelentés megállapítása szerint a hazai makrogazdasági helyzet pozitív, a gazdaság teljesítése szilárd. A munkaerőpiac javulást mutat, de több szektort a munkaerőhiány jellemez.

A Bizottság megállapítása szerint a GDP-arányos államadósság folyamatosan csökkent, és hozzájárult az ország pénzügyi stabilitásának a javulásához. Tovább erősödött az ország külső és belső pénzügyi egyensúlya. 

Ugyanakkor „Az instabil szabályozói környezet egyike az üzleti tevékenység előtt tornyosuló legnagyobb akadályoknak Magyarországon. A költségvetési folyamat átláthatósága és kiszámíthatósága továbbra is korlátozott. A közbeszerzést még mindig a korlátozott verseny és átláthatóság jellemzi. A korrupciós kockázatok magasak, és szembetűnő elégtelenségek vannak a jelenség kezelését célzó intézkedések terén” – állítja a jelentés.

A Bizottság jelentése rávilágít arra, hogy bár bizonyos szegénységi mutatók a válság előtti szintre süllyedtek, de még mindig magasak más EU-tagállamokkal összevetve.

A magyar nyelvű jelentés letölthető: https://ec.europa.eu/info/file/98124/download_en%E2%80%A6

2017.01.11.

Várna Európa Ifjúsági Fővárosa 2017-ben

Várna 2017-ben Európa Ifjúsági Fővárosa. Az egyéves programsorozat alatt a bolgár városnak lehetősége nyílik bemutatni a fiatalság kulturális, szociális, politikai, és gazdasági életét. A fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy megosszák innovatív ötleteiket, aktívan hozzájáruljanak jövőjük alakításában. A programok fókuszában a szociális innováció, elsődlegesen a szociális vállalkozások fejlesztése, a fenntartható foglakoztathatóság, az oktatás és a kreativitás állnak.

Az Európa Ifjúsági Főváros címet az Európai Ifjúsági Fórum kezdeményezésére évente ítélik oda egy európai városnak. Az egy éves ciklus alatt a kiválasztott városok ifjúságközpontú szemléletük bemutatására kapnak lehetőséget.

Az első győztes város Rotterdam volt 2009-ben. Az eddigi győztes városok: Rotterdam (Hollandia), Torino (Olaszország), Antwerpen (Belgium), Braga (Portugália), Maribor (Szlovénia), Szaloniki (Görögország), Kolozsvár (Románia), Gandzsa (Azerbajdzsán).

2016.12.16.

Ifjúsági jelentés: 50 ötlet a jobb jövőért

Ez év májusában 7500 fiatal gyűlt össze Strasbourgban az Európai Ifjúsági Rendezvényen (EYE2016). „Together we can make a change” („Együtt változtathatunk”) volt az idei év mottója; a vitafórumok, ötletbörzék és az előadások témája pedig az innovációtól az klímaváltozásig, több, jelenleg aktuális témát ölelt fel. A résztvevők az Európai Ifjúsági Sajtó koordinálásával kidolgoztak egy átfogó jelentést, ami 50 konkrét ötletet tartalmaz a rendezvény 5 fő témakörével kapcsolatban (Béke, Demokrácia, Munkanélküliség, Innováció, Fenntartható Európa). A jelentésben találhatunk többek között infógrafikákat, interjúkat, és az Európai Ifjúsági Fórum politikai kommentjeit.

A jelentés angol, francia illetve német nyelven letölthető:

Angol: http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/ed9ba35e-217e-4a95-945d-cdac986e13a3/EYE2016-Report-EN-web.pdf

Német: http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/ed9ba35e-217e-4a95-945d-cdac986e13a3/EYE2016-Report-EN-web.pdf

Francia: http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/ed9ba35e-217e-4a95-945d-cdac986e13a3/EYE2016-Report-EN-web.pdf

„Ötletfa” : http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/7c4068b6-6f5b-4ac9-b0ed-af93d21bf749/EYE2016_ideasTREE.pdf

 2016.08.29.

EP

Az EP-képviselők augusztus 29-étől megkezdik a szakbizottsági üléseket, a következő hónapok fő témáiról itt tájékozódhat:  Kiemelt témák szeptembertől az EP napirendjén

2016. 07.18.

Változnak a szabályok a fegyvertartást illetően

Az Európai Parlament új irányelve szigorú szabályozás alá vonja a lőfegyvereket. Az új szabályozások célja azoknak a joghézagoknak megszüntetése, amelyek lehetővé tették a párizsi merényleteket. Mostantól például a nagykapacitású félautomata fegyverek tiltólistára kerülnek a civilek számára.

Részletek: http://www.europarl.europa.eu

2016.07.12.

EU–USA adatvédelmi pajzs a transzatlanti adatáramlások erőteljesebb védelméért  

Az új keretrendszer megvédi az uniós polgár alapvető jogait személyes adatainak az Egyesült Államokba való továbbítása során. A vállalkozások számára pedig egyértelmű jogi helyzetet teremt amennyiben igénybe veszik a transzatlanti adattovábbításokat.

Az EU–USA adatvédelmi pajzs a következő elvekre épül:

 • Adatokat kezelő vállalatokra vonatkozó szigorú kötelezettségek.
 • Az egyesült államokbeli kormányzati hozzáférésre vonatkozó egyértelmű biztosítékok és átláthatósági kötelezettségek.
 • Az egyének jogainak hatékony védelme.
 • Éves közös felülvizsgálati mechanizmus.

Részletek: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_hu.htm

2016.07.05.

2016. június 30 -án az Európai Bizottság benyújtotta a 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezetet.

Középpontjában a növekedés, a foglalkoztatás és a menekültügyi válsággal kapcsolatos hatékony válaszlépések állnak

A 2017. évi uniós költségvetési tervezet összege kifizetési előirányzatokban kifejezve 134,9 milliárd euró.

2017-ben összesen 74,6 milliárd eurót tesznek ki a gazdasági növekedés élénkítésére elkülönített források, szemben a 2016. évi 69,8 milliárd euróval. Ez az összeg az alábbiak szerint oszlik meg:

 • 21,1 milliárd euró jut a növekedésre, a foglalkoztatásra és a versenyképességre. Ezen belül
  • 10,6 milliárd eurót irányoztak elő a „Horizont 2020” keretprogramon belül megvalósuló kutatásra és innovációra,
  • 2,0 milliárd eurót az Erasmus+ program keretében az oktatásra,
  • 299 millió eurót a COSME program keretében a kis- és középvállalkozások támogatására, valamint
  • 2,5 milliárd eurót az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF).
 • 2,66 milliárd euró az európai beruházási tervet előmozdító eszköz, az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) céljai megvalósulását szolgálja.
 • 53,57 milliárd eurót javasol az Európai Bizottság a tagállamok közötti, illetve a régiók közötti konvergenciát fokozó termelőberuházások és strukturális reformok támogatására az Európai Strukturális és Beruházási Alapokon keresztül.

A 2017. évi uniós költségvetési tervezet 5,2 milliárd eurót irányoz elő az Unió külső határainak megerősítésére és a menekültügyi válság, illetve az irreguláris migráció kezelésére. Ebből:

 • 3 milliárd eurót irányoz elő az Unión belüli fellépések támogatására
 • 2,2 milliárd eurót irányoz elő a menekültáramlás konkrét kiváltó okainak kezelését célzó, Unión kívüli fellépésekre. Ezen összeg felhasználása a javaslat értelmében az alábbiak szerint alakul:
  • 750 millió euró a törökországi menekülteket támogató eszköz céljaira, az eszköz számára biztosítandó 1 milliárd eurós uniós költségvetési hozzájárulás részeként
  • Az ENSZ londoni konferenciáján tett szándéknyilatkozatnak megfelelően 525 millió eurós uniós költségvetési támogatás Libanon és Jordánia számára, 160 millió euró a szíriai válság kezelésére szolgáló alap számára, továbbá 200 millió euró értékű makroszintű pénzügyi támogatás.

A következő lépés, hogy az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament megtárgyalja a javaslatot.

forrás: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2347_en.htm

 

2016.06.20.

809,6 millió euró 16 magyar projektnek a közlekedési infrastruktúrák fejlesztésére

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) második pályázati körében összesen 6,7 milliárd euróval támogat 195 közlekedési infrastruktúraprojektet. Az uniós finanszírozás jelentős lépés a Jean-Claude Juncker által az Európai Unió kiemelt prioritásaként megnevezett munkahelyteremtés és növekedésösztönzés felé. A kiválasztott projektek jelentősen hozzájárulnak a közlekedés digitalizálásához és dekarbonizációjához. A források közel 85%-a a Kohéziós Alapból támogatásra jogosult tagállamokba, köztük Magyarországra irányul, elősegítve az infrastruktúrák terén az EU-n belül meglévő egyenlőtlenségek csökkentését. A Magyarországról benyújtott 23 érvényes projektjavaslatból 16-ot választottak ki, melyek az ajánlás értelmében várhatóan összesen 809,6 milliós uniós finanszírozáshoz jutnak.

Részletek: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2198_hu.htm

2016.06.17.

Új, átfogó készségfejlesztési program az európai polgárok készségeinek javításáért

Tanulmányok szerint 70 millióra tehető azoknak az európaiaknak a száma, akik nem tudnak elég jól olvasni és írni, a számolási és a digitális készségek terén pedig még ennél is rosszabb a helyzet. Az Európai Bizottság egy átfogó készségfejlesztési programot fogadott el. A kezdeményezés célja, hogy az emberek fiatal koruktól kezdve a készségek széles skáláját sajátítsák el, illetve hogy a lehető legjobban kamatoztatni lehessen az európai humántőkét.

A Bizottság a következő két évben az alábbi 10 konkrét intézkedés megvalósítását szorgalmazza:

 • Készséggarancia
 • Európai képesítési keretrendszer 
 • A digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó koalíció
 • A készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés terve
 • Harmadik országbeli állampolgárok készségeinek felmérését segítő útmutató
 • Europass keretrendszer
 • A szakképzés vonzerejének, népszerűségének növelése
 • Kulcskompetenciákról szóló ajánlás 
 • A diplomások pályakövetése
 • Elitelvándorlás  

Forrás és további részletek: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_hu.htm

2016.06.14.

Egyszerűbb lesz benyújtani és elfogadni a közokiratokat az EU-ban

Az EP jogi szakbizottsága jóváhagyta azt a Tanáccsal kötött megállapodást, amely egyszerűsítené a közokiratok külföldi elfogadását. Az új rendelkezések nyomán, hogy ne kelljen mindent lefordítani, többnyelvű uniós nyomtatványokat kell csatolni az okmányokhoz. Az új szabályok csökkentik a bürokráciát; nem kell például hitelesíteni majd olyan dokumentumokat, mint az állampolgársággal vagy szülői státusszal kapcsolatos okmányok, a házassággal, élettársi kapcsolattal, születéssel és halállal kapcsolatos dokumentumok, az állandó lakóhelyet, a tartózkodási helyet és a szavazójogot igazoló iratok, az erkölcsi bizonyítvány. A későbbiekben a szabályozást egyéb területekre is kívánják kiterjeszteni, például az oktatásra, vagy a vállalkozásokra is.   Részletek: http://www.europarl.hu/hu/hirek/2016/news-2016-junius/koltozik-az-eu-ban-a-kepviselok-megszavaztak-hogy-papirjait-mindenhol-elfogadjak.html

2016.06.08.

Migráció, Kékkártya reform, Partnerségi keret harmadik országokkal

A Bizottság előterjesztette a harmadik országbeli állampolgárok integrálására vonatkozó cselekvési tervet és a magas szintű képzettséggel rendelkező, EU-n kívüli munkavállalókra vonatkozó kékkártyarendszer reformját, valamint szorosabb együttműködést javasol a nem uniós országokkal a migráció kezelése érdekében. A beilleszkedésre vonatkozó uniós cselekvési tervről és az uniós kékkártya reformjáról bővebben itt .

2016.05.25

E-kereskedelem, egységes piac 

Az Európai Bizottság a mai napon olyan új intézkedéscsomagot terjesztett elő, amely lehetővé teszi a fogyasztóknak és a kereskedőknek, hogy EU-szerte könnyebben és nagyobb bizalommal vásároljanak, illetve értékesítsenek árukat/szolgáltatásokat az interneten. A digitális egységes piacra és az egységes piacra vonatkozó stratégiájának keretében az Európai Bizottság benyújtott egy tervet az elektronikus kereskedelem ösztönzésére. A terv a területi alapú tartalomkorlátozás elleni fellépésen, a tagállamok közötti csomagküldés hatékonyabbá tételén, illetve a díjszabás csökkentésén, valamint a vásárlói bizalomnak a nagyobb fokú védelem biztosításával és a szabályok jobb érvényre juttatásával történő növelésén alapul.  A teljes cikk: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1887_hu.htm

 

2016.05.17.

25 éves az európai audiovizuális ágazatot támogató MEDIA program   MEDIA   A Magyarországon befektetett MEDIA támogatások értéke a 2007 és 2015 közötti időszakban 3,54 milliárd Ft volt. A program 25 éve támogatja az európai audiovizuális szektort, szem előtt tartva Európa sokszínűségét. Csak a szél, Fehér Isten és Saul fia – filmek, sikertörténetek. Az idei cannes-i filmfesztivál is lehetőséget nyújt az ünnepre, ugyanis az elmúlt 25 évben 40 olyan filmnek ítélték oda a cannes-i Arany Pálma díjat, amelynek elkészültéhez a MEDIA program is hozzájárult. Részletek: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/country-specific-factsheets-national-audiovisual-industries-europe

2016.05.17.

Európai esetjogi azonosító (ECLI)

Az európai esetjogi azonosítót (European Case Law Identifier – ECLI) azért hozták létre, hogy megkönnyítse az európai és nemzeti bíróságok határozatainak pontos és egyértelmű hivatkozását. Az új európai esetjogi azonosító keresőprogram (ECLI) mostantól lehetővé teszi a polgárok, a vállalkozások, a gyakorló jogászok számára, hogy könnyebben megismerjék a nemzeti és nemzetközi bíróságok által közzétett ítélkezési gyakorlatot: Részletek: http://europa.eu/!Cr46ht

2016.05.05.

Adózás az EU-ban

A Luxleaks ügy és a Panama-iratok botrányának köszönhetően az adóügyek még inkább kiemelt helyet kaptak az EP napirendjén. A képviselők már a gazdasági válság kirobbanása óta azon dolgoznak, hogy a szabályozás átalakításával igazságosabbá és átláthatóbbá tegyék az adózást az EU-ban. Összefoglaltuk, hogy mit érdemes tudni a folyamatban lévő változásokról és mi az EP szerepe az adóügyek terén. Forrás és további információ: Adózás az EU-ban 20151023PHT98983_original   2016. 04.15.

Utasadat-rögzítés

A Parlamentben szavaztak az utasok adatainak a terrortámadások és a súlyos bűncselekmények megakadályozása céljával történő rögzítéséről. További információ: Érkezési oldalon: a légi utasok adatainak megosztása

2016.03.23.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnökének üzenete a brüsszeli támadások  után:

” Őszinte részvétemet szeretném kifejezni a brüsszeli lakosságnak, a támadásban megsebesülteknek, és mindazok családjainak és hozzátartozóinak, akiket a Zaventem nemzetközi repülőtéren és a Maelbeek metróállomáson ma reggel  bekövetkezett robbantások érintettek. Egyúttal a támogatásomról és szolidaritásomról biztosítom a belga hatóságokat. Dicséret illeti a biztonsági erőket, a segélyhívó szolgálatokat és azokat az embereket, akik az áldozatok mentésében közreműködtek, és azokat is, akik még mindig ezt teszik. Egyúttal meg szeretném nyugtatni az Európai Bizottság és a többi intézmény személyzetét, és kifejezésre juttatni, hogy a biztonságuk prioritás marad számomra. Minden lehetséges intézkedés megtételénél együttműködünk a belga hatóságokkal. Ma Brüsszelt érte támadás. Ugyanakkor egész Európa célponttá vált. Az Európai Uniónak és az intézményeknek most és a jövőben is egységesnek kell lenniük a terrorral szemben. Ezek az események hatással vannak ránk, de nem rémítenek meg minket. Folytatjuk munkánkat azért, hogy együtt szembenézzünk a  terrorfenyegetettséggel és európai megoldásokat találjunk a mindannyiunkat érintő kérdésekre.” Forrás: http://ec.europa.eu

 

2016.03.22.

Brüsszeli terrortámadás

Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára a kedd reggeli brüsszeli merényleteket. A belga fővárosban – az Európai Unió központjában – nem sokkal 8 óra után két helyszínen összesen három robbantásos merényletet követtek el. Az első támadást a Zaventem repülőtéren hajtották végre öngyilkos merénylők. A reptéren két ember robbantotta fel magát, a bombákat a bőröndjükbe rejtették. Egy harmadik férfi elmenekült, ellene országos körözést adtak ki. Mintegy egy órával a repülőtéri merényletek után a harmadik robbantás a metróban történt a belga fővárosban. A Maalbeek metróállomás az európai uniós intézmények szomszédságában van. A támadást a reggeli csúcsforgalomra időzítették. Az egész országban a legmagasabbra emelték a riasztási szintet. A hatóságok tájékoztatása szerint a merényleteknek több mint 30 halálos áldozata van, és mintegy 240-en megsebesültek, köztük két magyar is. Belgiumban háromnapos nemzeti gyászt hirdettek. Frorrás: http://hu.euronews.com

2016.03.08.

Az EU állam-, illetve kormányfőinek találkozója Törökországgal

Az Európai Unió és Törökország részvételével a menekültválság helyzetéről tárgyaltak Brüsszelben. Az állam- és kormányfők egy közös akcióterv végrehajtásáról egyeztettek a török delegációval. A legfőbb cél, hogy megerősítsék a határok védelmét, és fellépjenek az embercsempészek ellen. Cserébe Ankara jelentős anyagi támogatást kaphat. Az Európai Unió megduplázhatja a Törökországnak felajánlott támogatást: újabb 3 milliárd eurót adhat, hogy ott lássák el a szír menekülteket. A török kormányfő szerint a csúcs jelzi, hogy mennyire fontos Törökország az EU-nak és az EU Törökországnak. Törökország kész együttműködni az EU-val, és Törökország kész arra is, hogy az EU tagjává váljon – mondta Ahmet Davutoğlu. Törökország visszafogadná az összes migránst, aki illegálisan Görögországba utazott. Cserébe az EU közvetlenül Törökországból fogadna be menekülteket, és több pénzt adna. Ráadásul enyhítene a vízumszabályokon, hogy a törökök könnyebben utazhassanak a schengeni övezetbe. Forrás: http://hu.euronews.com        

2016.02.23.

EU-brit megállapodás

Éjszakába nyúló, hosszú órákon át tartó tárgyalások és viták követték egymást az EU-csúcson Brüsszelben. Végül valamennyi tagállam egyhangú támogatásával véglegesítették a brit EU-tagság számára több vonatkozásban is új feltételeket teremtő – illetve a meglévőket helyenként módosító – európai tanácsi nyilatkozatot.

A végleges szöveget Donald Tusk az Európai Tanács és Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke állította össze. David Cameron szerint az egyezmény különleges státuszt biztosít Nagy-Britannia számára az Európai Unióban.

További információ: http://hu.euronews.com/2016/02/20/a-brit-fazonra-szabott-unios-reform-reszletei/

Angolul: Post – EU summit

EU: az alapítók szerint válságos időket él a közösség

Miközben a menekültválság hatása miatt egyre inkább megosztott az Európai Unió, a tömörülés hat alapító tagállama Rómában tanácskozott. Németország, Franciaország, Olaszország, Belgium , Luxemburg és Hollandia még szorosabb együttműködés mellett kötelezték el magukat, és elismerték, hogy az EU nagy kihívások előtt áll. – Kétségtelen, hogy az Európai Unió megalapítása óta eltelt hatvan évének legnehezebb pillanatait éli meg. Ezt a menekülthullám, a terrorista fenyegetések, a Nagy-Britannia kilépésről szóló népszavazás, illetve a pénzügyi és gazdasági válság együttes hatásai okozzák – mondta az olasz külügyminiszter. Az Unió alapítói közös nyilatkozatot fogadtak el a külső határok jobb védelméről, miközben megőrzik a közösségen belüli szabad mozgást. A hat állam 1957-ben írta alá az Európai Unió elődjének számító Európai Gazdasági Közösséget megalapító római szerződést.

2016/02/10 Forrás: http://hu.euronews.com/2016/02/10/eu-az-alapitok-szerint-valsagos-idoket-el-a-kozosseg

Europass

Az egységes Európa tagállamainak oktatási rendszerei különböznek egymástól: a végzettségnek és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati tudás sok esetben mást és mást takar. Az Európai Bizottság által kidolgozott Europass keretrendszer megteremti a bizonyítványok és kompetenciák átláthatóságát, ezáltal segítve a tanulmányi célú vagy munkavállalási mobilitást, vagyis azt, hogy külföldön tanulj, vagy dolgozz. Az Europass a végzettségek és kompetenciák összehasonlíthatóságát támogató egységes keretrendszer, amelynek alapja az ún. Europass portfolió. Az Europass portfolió egy személyi dokumentumcsomag, amelyet az állampolgárok önkéntes alapon használhatnak végzettségeik és formális, továbbá informális oktatásban és képzésben szerzett kompetenciáik elismertetésére, munkavállalás esetén a munkaadók tájékoztatására Európában. Az keretrendszer létrehozásának a célja, hogy összefogja ezen dokumentumok kezelésére, népszerűsítésére és kiadására vonatkozó erőforrásokat, így nagyobb hatékonyságot és célszerűséget biztosítva a dokumentumok széleskörű elterjesztésének. Az öt dokumentumból álló portfolió (Europass Önéletrajz, Nyelvi útlevél, Mobilitási Igazolvány, Bizonyítvány-kiegészítő és Oklevélmelléklet) segítségével átláthatóvá válik, hogy tulajdonosa mit tanult, milyen készségeket sajátított el, milyen eredménnyel, milyen tapasztalatai vannak és ezáltal mire képes. A képző intézmények és a munkaadók így könnyen értelmezhetik a különböző országokból származó diplomákat, bizonyítványokat és képesítéseket. További információ:  http://europass.hu/