Kutatás-Fejlesztés-Innováció

2017.12.21.

Nők a tudományban Kiválósági Díj  2017

 

 

nőkm a tudományban

A Nők a Tudományban Egyesület a Magyar Tudományos Akadémia szakmai közreműködésével és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság védnökségével meghirdeti a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat agrártudományok, műszaki tudományok, valamint információs technológia tématerületeken. 
A díjra olyan fiatal kutatónők pályázhatnak, akik kiemelkedő teljesítményt mutatnak felszakterületükön, és aktív részesei a hazai tudományos életnek.

Pályázati feltételek:

A díjra pályázhatnak olyan, PhD fokozattal rendelkező magyar állampolgárságú vagy magukat magyar nemzetiségűnek valló kutatónők, akik

 • kiemelkedő kutatási vagy technológiai tevékenységet végeznek az adott tématerületen,
 • aktív részesei a hazai K+F világnak,
 • tevékenységük elsősorban Magyarországon működő kutatóintézetekhez, egyetemekhez, cégekhez köthető,
 • a pályázat beadásakor még nem töltik be a 40. életévüket (a korhatár kérelemre emelhető a szülési szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával).

 

A pályázat beküldésének határideje: 2018. január 21. 24:00 óra

Részletek: http://mta.hu/mta_hirei/nok-a-tudomanyban-kivalosagi-dij-2017-108337

 

2017.12.19

Újabb nyertesek a H2020 KKV programban

 dec2017_highlights_ph2

22 ország 69 kis- és közepes vállalkozása kapott összesen közel 105 millió eurós támogatást a H2020 KKV programjából. A projektek olyan fejlesztéseket támogatnak, melyek már a vállalkozások korábbi k+f eredményein alapulnak és célja a piaci bevezetés előtti tesztelések, demonstráció lefolytatása.

A legsikeresebb a spanyol vállalkozások voltak (16 nyertes), őket követik az olasz (11) valamint a svéd (6) vállalkozások.

további információ: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-191217&pk_campaign=policy_newsletter

 

2017.12.18

Városi Innovatív kezdeményezés

urban initiative

Megjelent a pályázati felhívás a városi innovatív kezdeményezés keretében. Négy témakörben lehet pályázatokat benyújtani:

 

 

 • klímaváltozáshoz való adaptáció,
 • levegő minőség javítása,
 • lakhatás,
 • helyi gazdaságban foglalkoztatás és tudás

Beadási határidő: 2018. március 30. 14 óra

A nyertes projekteket az Európai regionális és Fejlesztési Alap finanszírozza összesen 100 millió euróval.

További részletek: http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals

 

 

2017.12.14.

H2020, ERASMUS+ A BREXIT UTÁN

 

brexit.horizon

 

 

 

 

 

 

Az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA) üdvözölte a Brexit tárgyalások első fázisának eredményeit.

Amennyiben december 15-én a Brit Kormány és az EU állam- és kormányfői megállapodnak, úgy az Egyesült Királyság a továbbiakban is része lesz a 2014-2020-as EU pénzügyi keretének, mely magába foglalja a Horizon 2020 és az Erasmus+ programokat. Ennek értelmében az Egyesült Királyság egyetemei teljes mértékben részt vehetnek mindkét programban, azok teljes időtartama alatt, az Egyesült Királyság EU-ból való kiválása után is.

A megállapodás szerint, a Brexit-et követően az Egyesült Királyság valamely egyetemén dolgozó uniós polgárokat, illetve  EU egyetemen dolgozó az Egyesült Királyság polgárokat, ugyanazon jogok illetik majd meg mint jelenleg.

Részletek: https://era.gv.at/object/news/3708

 

2017.11.29.

Megfizethető és mindenki által hozzáférhető high-tech megoldások a humanitárius segítségnyújtás területén

high-tech_aidA humanitárius krízisek és katasztrófák mind számukban, mind komplexitásukban nőni fognak a következő 25 évben.

Az Európai Innovációs Tanács célja sokkal hatékonyabb, sokkal fenntarthatóbb és innovatív megoldások támogatása, melyek a humanitárius segélyek optimalizáltabb felhasználását segíti elő, különösen az alábbi területeken:

 1. menekültek részére segítségnyújtás;
 2. ivóvíz,  szennyvíz, higiénia;
 3. energia;
 4. egészség és gyógyászati kezelés;
 5. nyílt kategória

Valamennyi kategóriában egy nyertes kerül kiválasztásra, akik 1-1 millió EUR-t kapnak

Részvételi szándék jelzése: 2019. szeptember 15.

Beadási határidő: 2020. január 15.

További részletek: http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_aid#value

 

2017.11.28.

Európai Bizottság társadalmi innováció díja

social innovation prize

A díj célja olyan megoldások támogatása, mely az idős emberek mobilitásának növelését segíti elő, különös tekintettel az izoláltan élő vagy a csekély mobilitási képességgel rendelkező idős személyekre.

A versenyzők bármilyen megoldással jelentkezhetnek, mely a fenti célok elérését szolgálja.

A díj összege: 2 millió EUR melyből fődíj: 1 millió EUR, ás további 4 díj kerül kiosztásra 250 ezer- 250 ezer értékben

Részvételi szándék jelzése: 2018. július 31.

Beadási határidő: 2019.02.28.

részletek: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-induc-rules-mobility-oldp_en.pdf

 

2017.11.07.

Az Európai Bizottság közzétette az ERC Consolidator Grant pályázati felhívást. 

erc

 

A pályázat célja:

önálló kutatócsoporttal, független kutatási programmal rendelkező kutatók kutatási programjainak támogatása

A pályázat benyújtásának feltételei:

-       a kutatásvezetőnek az első PhD fokozatát legkevesebb hét és legfeljebb tizenkét évvel  2018. január 1-jét megelőzően kell megszereznie

-       a kutatásvezető önálló kutatócsoporttal, független kutatási programmal kell rendelkeznie

-       korábbi eredmények valamint  ígéretes eredmények  (track record), jelentős publikációk listája

Pályázatonként közel 2 millió euró összeg pályázható.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15.

További részletek: ERC CoG és mta.hu

2017.10.31.

Az európai társadalmi innovációs verseny 2017.évi nyertesei

esic

Az idei évi európai társadalmi innovációs verseny nyertes projektjei Anglia, Hollandia és Szlovénia tudhatja magáénak.

A versenyre összesen 40 ország 800 versenyzője jelentkezett, melyből 3 nyertest és egy különdíjast választott ki a zsűri.  A verseny célja az volt, hogy olyan megoldásokkal jelentkezzenek a versenyzők, melyek a technológiai változás által kínált lehetőségeket mindenki számára kihasználhatóvá tegye.

A három nyertes projekt:

A különdíjas: Bike project

Valamennyien 50 000 euró pénzjutalomban részesültek.

további inormáció: http://eusic.challenges.org/

2017.10.28

H2020 keretprogram 2018-2020 évi munkaprogramjai jóváhagyta az Európai Bizottság

horizon2020_2Az Európai Bizottság 2017. október 27-én elfogadta a H2020 keretprogram 2018-2020 évekre vonatkozó munkaprogramjait, melyek az alábbi linkről tölthetők le

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20

Valamennyi tématerület munkaprogramja elfogadásra került. A munkaprogramok a 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban megjelenésre kerülő pályázati felhívásokat tartalmazza. Az elfogadott munkaprogramok a H2020 keretprogram utolsó munkaprogramjait jelentik.  2021-től már az új, 9. kutatási keretprogram indul el, melynek előkészítő munkálatai már megkezdődtek a tudományos közösség, vállalatok, egyetemek bevonásával.

2017.10.11.

Újra megnyílt az Európai Kutatási Tanács synergy pályázata

erc2

Olyan pályázatokat vár az Európai Kutatási Tanács, melyben min 2- max 4 olyan vezető kutatók kutatócsoportjai dolgoznak együtt, akiknek tudása kiegészíti egymás tudását és olyan interdiszciplináris probléma megoldását tűzi ki célul, melyre a különböző tudományterületek kiváló kutatói együttműködésére van szükség.

Magas kockázatú, a problémát innovatív módon megközelítő és átütő eredményt sejtető pályázatokat várja az Európai Kutatási Tanács.

Az egyes projektek támogatásának max mértéke: 10 millió euró

A támogatás max időtartama: 6 év

Beadási határidő: 2017. november 14. 17h

További információ: https://erc.europa.eu/node/2289

2017.10.09.

Az Európai Bizottság kutatási keretprogramja és a 2017. évi kémiai Nobel díj

kémiai nobeldíj

Idén a kémiai Nobel díjat 3 kiváló kutató kapta: Jacques Dubochet, Joachim Frank és Richard Henderson.

Közülük ketten az Európai Bizottság kutatási keretprogramjai által finanszírozott projektekben vettek részt.

Jacques Dubochet részt vett többek között a 3D-EM projektben, mely 10 millió EUR támogatást kapott az Európai Bizottságtól.

Richard Henderson egy 4,5 millió EUR támogatású infrastruktúra építő projektben vett részt, továbbá egy Marie Sklodowska Curie egyéni ösztöndíjprogramban.

Nem ők az első Nobel díjasok, akik az Európai Bizottság támogatásával érték el kutatási eredményeiket.
Részletek: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-041017-1

 

2017.10.06.

Európai Bizottság kutatási keretprogramja és a 2017. évi fizikai Nobel díj

MSCA

Az Európai Bizottság kutatási keretprogramjának Marie Sklodowska Curie programja is hozzájárult az idei fizikai Nobel díjat kapott kutatók munkájához.

A 3 670 304 euróval támogatott GraWIToN ITN projekt célja volt, hogy kezdő kutatók kutatásokat folytathassanak a gravitációs hullámok terén olyan intézményeknél, mint a LIGO vagy VIRGO.

9 közülük részt vett abban a kutatásban, melynek eredményeit a physical rewiev letters-ben publikáltak, és mely közvetlen a gravitációs hullámok felfedezését követően jelent meg 2015-ben.

További információk:

http://www.grawiton-gw.eu/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm…

2017.10.05.

139 újabb környezetvédelmi projekt indulhat el az Európai Bizottság támogatásával

logo_life

Az Európai Bizottság LIFE programja 222 millió euró támogatást nyújt a 139 új projektnek, melyek célja a környezetvédelem, a biodiverzitás védelme, fenntarthatóság, energiahatékonyság, éghajlatváltozás mérséklése, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése.

A LIFE program az Európai Unió programja a éghajlatváltozás elleni küzdelem és a környezetvédelem terén. 2014-2020 között költségvetése 3,4 milliárd euró.

További információ:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3429_en.htm

 

2017. 09.05.

Női Innovátorok Európai Díja 2018 

women innovators
Az Európai Bizottság 5. alkalommal hirdette meg a Női Innovátorok Európai Díját a Horizon 2020 program keretében. A díjjal olyan vállalkozónőket jutalmaznak, akik kiemelkedő innovatív ötleteiket piacra vitték. 

Kik jelentkezhetnek? 

EU valamely tagállamában (vagy H2020 programhoz társult országokban) élő nők akik:

 • Sikeres céget alapítottak és innovatív ötleteiket piacra vitték
 • Részesedtek K+F finanszírozásból

Díjazási kritériumok 

 • eredetiség és piacképesség
 • gazdasági  hatás
 • társadalmi hatás
 • a versenyző vezetői szerepe

Díjazás

 • 1. hely: €100 000
 • 2. hely: €50 000
 • 3. hely: €30 000
 • Rising Innovator: €20 000

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

Részletek és bővebb információ: http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home 

2017.07.04.

Az Európai Bizottság közzétette a „Lamy” jelentést

images

Az Európai Bizottság egy magas szintű munkacsoportot hozott létre annak érdekében, hogy vázolja fel azon stratégiai javaslatokat, melyek hozzájárulnak a jövőbeni K3F programok hatásainak maximalizálásához.

A munkacsoport 11 pontban foglalta össze a javaslatait, melyeket már az új kutatási keretprogram kialakításánál is figyelembe kívánja venni az EB.

Javaslatok:

 1. a kutatás és innováció az EU és a nemzeti költségvetésekben prioritást élvezzenek;
 2. valódi innovációs politika kerüljön kialakításra, mely a jövőbeni piacokat létrehozza;
 3. az oktatást a jövő szolgálatába kell állítani és azon emberekbe kell fektetni, akik a változások élén állnak;
 4. az EU K+F+I programjainak nagyobb hatásúnak kell lennie;
 5. a globális kihívásokra választ adó megközelítés szükséges;
 6. racionalizálni kell az EU támogatási rendszerét és meg kell teremteni a Strukturális Alapokkal való szinergiát;
 7. további egyszerűsítésre van szükség;
 8. mobilizálni kell és be kell vonni a polgárokat
 9. össze kell hangolni az EU és nemzeti K+F+I befektetéseket;
 10. az EU K+F+I védjegyét nemzetközi K+F+I együttműködésekké kell tenni
 11. az eredményeket hatékonyabban kell kommunikálni.

A teljes jelentés letölthető az alábbi linkről:

https://era.gv.at/object/document/3366/attach/hlg_2017_report.pdf

2017.május 23.

Az Európai Kutatási Tanács (ERC) eredményei számokban

erc

Az Európai Kutatási Tanács által indított program az egyik legnagyobb presztízsű támogatás, mely még 2007-ben indult az Európai Bizottság 7. kutatás- fejlesztési keretprogramja keretében. A 2014-2020- as időszak H2020 programjában tovább folytatódik a támogatás.

 • a H2020 költségvetésének 17 %-t teszi ki az ERC költségvetése. Vagyis a 7 program 77 milliárd eurós költségvetéséből 13,1 milliárd euróval részesedik a program.
 • 2017-ben a program költségvetése 1,8 milliárd euró, ami a legnagyobb költségvetést jelenti a program indulása óta;
 • 2007 óta mintegy 7 000 projekt került támogatásra;
 • az ERC támogatottak közül már 6 Nobel díjas, 5 Wolf díjas és 4 Fields díjas van;
 • Minden ERC csoportban átlag 6 kutató dolgozott, így a program hozzájárult a kiváló kutatók új generációjának kineveléséhez;

forrás: https://erc.europa.eu/projects-figures/facts-and-figures

40 új energiahatékonysági projekt elindítását támogatja az Európai Bizottság 96 millió euróval

H2020 energy efficiency

Az új projektek célja a fűtési és hűtési rendszerek hatékonyságának javítása, a közel zero kibocsátású épületek költségeinek csökkentése, megoldások kidolgozása a hővisszanyerés céljából és termikus tárolók használata érdekében. A projektek finanszírozása a H2020 programból történik.

forrás: http://ec.europa.eu/easme/en/news/96m-fund-over-40-new-energy-efficiency-projects

 

 

2017.05.10.

23 új környezetvédelmi projekt elindítását támogatja az Európai Bizottság

H2020 environment

Az új projektek a H2020 programból kerülnek finanszírozásra. A támogatás mértéke eléri a 184 millió eurót.

A támogatás révén a körforgásos gazdaság területén 10, a természet –alapú megoldások terén 4, klíma területén 6, a kulturális örökség témakörben 1 és nyersanyagok terén 1 projekt elindítása vált lehetővé.

forrás: http://ec.europa.eu/easme/en/news/184-million-horizon-2020-funding-23-environment-projects

 

2017.02.03.

EUROSTARS program az Európai Bizottság és a tagállamok támogatásával a kis- és középvállalkozások számára

Eureka-Eurostars

A konstrukció célja technológia-intenzív cégek által generált és nemzetközi konzorciumban megvalósuló projektek támogatása.

Bottom-up jellegű a konstrukció, vagyis bármely tudományterületről várják a projekteket; a program piac közeli k+f projektek megvalósítását támogatja.

A projektek időtartama: max 36 hónap; a projekt végét követő 24 hónapon belül a kifejlesztett terméket, technológiát piacra kell vinni.

A pályázatok beadása folyamatos, évente kétszer van értékelés. A következő beadási határidő 2018. március 01.

További részletek: https://www.eurostars-eureka.eu/

 

2017.02.02.

Európai kezdeményezés a tudományos és műszaki kutatások terén (COST)

cost

A COST célja multi- és interdiszciplináris projektek támogatása. A COST alapvetően nem a kutatást, hanem a konzorciumban résztvevő intézetek, kutatók közötti hálózatosodást, mobilitást, konferenciák, workshop-ok és nyári iskolák szervezését támogatja.

A projektek bottom-up jellegűek, nincsenek előre meghatározott tématerületek. Bármely tudományterületről, bármilyen témában benyújtható a pályázat a nemzetközi konzorcium által. Pályázatok bírálatára évente kétszer kerül sor, az aktuális beadási határidő 2017. szeptember 07. 12h

A program az Európai Unió H2020 kutatási keretprogramjából kerül finanszírozásra.

A kiírással kapcsolatos további információk: COST

 

2017.01.09.

H2020 spreading excellence programjának ERA Chair alprogramja

spreading excellence

A program célja olyan egyetemek, kutatóintézetek támogatása, amelyek stratégiai fontosságúnak tartják a magas kvalitású humánerőforrás kialakítását és fenntartását egy kiemelkedő minőségű és tudású kutató (ERA Chair holder) irányítása alatt. Cél továbbá, hogy  ezzel egyidejűleg a szükséges strukturális változásokat is végrehajtják az intézmények annak érdekében, hogy létrehozzák  kiváló kutatási kapacitásukat.

A támogatás időtartama max. 5év

A támogatás nagysága: max 2,5 millió EUR

2017 áprilisában nyílik meg a felhívás, beadási határidő: 2017. október 05. 17 óra

Részletek: ERA_Chair

 

2017.01.08.

H2020 spreading excellence programjának Twinning alprogramja

horizon2020_2

A program célja a kevésbé k+f intenzív országok kutatóintézetei, egyetemei és a k+f intenzív országok kiemelkedő kutatóintézetei, egyetemei közötti kapcsolat erősítése és a köztük lévő szakadék csökkentése.

A támogatás időtartama: max. 3 év

A támogatás mértéke: max 1 millió EUR

2017 májusában nyílik meg a felhívás, beadási határidő: 2017. november 15. 17 óra

Részletek: Twinning

 

2017.01.05.

Svájc a H2020 program teljes jogú tagjává vált

2016. december 16.-án SváSvájc_H2020jc ratifikálta a Svájc- EU közötti személyek szabad mozgásáról szóló egyezmény jegyzőkönyvét, miszerint kiterjeszti az egyezményt a horvát állampolgárokra. Így Svájc teljes mértékben részt vehet az Európai Bizottság H2020 kutatási programjában.  A ratifikálás megelőzően Svájc csak a H2020 program Kiválósági programjaiban vehetett részt a többi program tekintetében harmadik országnak minősült.

A 2017. január 1. után aláírt támogatási szerződések tekintetében a svájci résztvevők teljes támogatásban részesülnek. Azon szerződések esetén, melyek 2017. január 1. előtt kerültek aláírásra a svájci résztvevők nem kapnak támogatást.

Részletek: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf

2017.01.04

H2020 Marie Sklodowska Curie program Research and innovation staff exchange (RISE) alprogramja

MSCA

A program célja: Európán belüli akadémia szektor intézményei illetve gazdasági szereplők kutatóinak, innovációs szakembereinek cseréje Európán belüli és kívüli intézmények és vállalkozások felé;

A program nemcsak fiatal és tapasztalt kutatókat céloz meg, de olyan adminisztratív, manager és technikai személyzetet is, akik közvetlen bevonásra kerülnek kutatási és innovációs projektek megvalósítására;

A szakembercsere időtartama 1-12 hónap között mozoghat. A nemzetközi konzorcium által megvalósítandó projekt időtartama max. 48 hónapos lehet

Beadási határidő: 2017. április 05. 17 óra

További információ: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/research-innovation-staff-exchange_en

 

2016.12.14.

ERC Consolidator Grants: 605 millió euró 314 ígéretes európai kutatónak: öt nyertes Magyarországon kutat

erc

Az Európai Kutatási Tanács (EKT) kiválasztotta azt a 314 kiváló európai kutatót, akit összesen 605 millió eurós támogatásban részesít. A nyertes kutatók 23 európai országban kutatnak majd. Magyarországon öt kutató nyerte el az EKT támogatását. A nyertesek:  Dénes Ádám (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet), Lengyel Máté (Közép-európai Egyetem), Maria Lugaro (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont), Marx Dániel (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet), valamint Szeidl Ádám (Közép-európai Egyetem). A finanszírozást a “Horizont 2020″ uniós kutatási és innovációs keretprogram “Kiváló tudomány” elnevezésű pilléréből nyújtják.

A teljes angol nyelvű sajtóközlemény: https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_press_release_cog2016_results.pdf

 

10.19.

Az EU és Mediterrán térség partnersége a kutatás- fejlesztés terén

PRIMA

Az Európai Bizottság az EU és Mediterrán térség kutatás- fejlesztési partnerségére (PRIMA) tett javaslatot. Cél innovatív megoldások elindítása és kifejlesztése azokon a területeken, amelyeken erre a Mediterrán térségnek szüksége van. Az elmúlt években a klímaváltozás és az erőforrások nem fenntartható managementje következtében a térség mezőgazdasági szektora számos nehézséggel küzd, így terméshozam, a tiszta víz mennyiségének és a megfizethető élelmiszerek csökkenésével. ma mintegy 180 millió ember szenved a vízhiánytól a térségben, aminek kihatással van mindennapi életükre, így az élelmezésre, egészségre, életszínvonalra és a jóllétre. Mindezeknek pedig az instabilitás és a migráció a legsúlyosabb következménye.

Ez a stratégiai jelentőségű kutatási program, a Tanács és az Európai Parlament jóváhagyása után a tervek szerint 2018-ban indulna. A partnerség révén nőne az innovatív megoldások megjelenése, a magánberuházások mennyisége, a foglalkoztatás a térségben.

Az EU a H2020 kutatási programból finanszírozná a stratégiai partnerség programját, melynek előkészítése 2016 májusában már elindultak. A tervezett költségvetés 400 millió EUR, melyből 200 millió EUR-t a résztvevő országok, így Marokkó, Libanon, Egyiptom, a másik felét a H2020 program finanszírozna.

További részletek: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3472_en.htm

10.10

Az idei kémiai Nobel díjasok az EU által finanszírozott nemzetközi kutatási projekteket valósítottak/valósítanak meg

nobel_kemia_portrek_fit_640x10000Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart és Bernard L. Feringa az idei kémiai Nobel díjasok

Mindhárman részt vettek olyan kutatási projektekben, melyeket az EU finanszírozott. Bernard L. Feringa ráadásul kétszer is elnyerte a legnagyobb presztízsű támogatást az Európai Kutatási Tanácstól (ERC). Ő a hatodik olyan Nobel díjas, aki az ERC által megítélt támogatás révén valósította meg kutatási projektjét, melyek a 7. kutatási keretprogramból vagy a H2020 programból került finanszírozásra.

További részletek:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-051016

 

09.12.

Az Európai Bizottság újabb 89 millió EUR támogatást nyújt két H2020 flagship projektnek

HBP_FET

2013_09_17_graphene_flagship_ci

Az emberi agy (human brain project FET flagship) és anyagkutatás (Graphene FET flagship) terén a rendkívül előremutató és paradigmaváltással kecsegtető kutatásokat támogató zászlóshajó projektek még a 7. Kutatási keretprogram révén indulhattak el. A projekt első szakaszának lezárását és értékelését követően az Európai Bizottság döntése értelmében további 89 millió EUR fordítható a következő két évben ezen projektek továbbvitelére

A két zászlóhajó projektről részletek az alábbi linkeken találhatók:

https://www.humanbrainproject.eu/ és http://graphene-flagship.eu/

09.08.

Újabb 485 millió EUR támogatás felfedező kutatások folytatására

ercAz Európai Kutatási Tanács által a fiatal kutatók számára, kutatócsoportjuk felépítését támogató programja révén 325 fiatal kutató kezdheti meg kutatócsoportjával kutatási projektjüket. Az új projektek összesen 485 millió EUR támogatásban részesült.

3 magyar fiatal kutató a támogatás révén hazai kutatóintézetekben építheti fel kutatócsoportját.

További részletek: ERC Stg és www.mta.hu

 

09.05.

Az Európai Bizottság  növelte  a H2020 KKV programjának 2017. évre szóló költségvetését

sme instrumentAz innovatív KKV-k támogatását célul kitűző program éves költségvetése 51,6 millió EUR-val nőtt, így 2017-ben ezen program keretében 437,5 millió EUR-val tudja támogatni az Európai Bizottság a KKV-kat üzleti tervük és stratégiájuk elkészítésében, valamint a már meglévő fejlesztésük befejezésében. Olyan átütő termékötleteket  vár a Bizottság, melyek még nem léteznek a piacon, azonban jelentős kihatással vannak az európai társadalom életére

A projektek 3 fázisban valósíthatók meg, azonban a pályázatok beadásának nem feltétele az egyes fázisokon való sikeres részvétel.  A következő beadási fordulók és a további részletek az alábbi linken találhatók: H2020 KKV

 

07.20.

Az Európai Bizottság új kezdeményezést indít el a kiber biztonság területén

cybersecurity2

Közel 1,8 milliárd EUR összegű kezdeményezéshez az Európai Bizottság 450 millió EUR-ral járul hozzá 2020-ig a H2020 költségvetéséből, míg az Európai Kiberbiztonsági Szervezet ennek az összegnek közel háromszorosát fekteti a kezdeményezésbe. Ez a PPP is illeszkedik azon új kezdeményezések sorába, amelyek felkészültebbé teszik Európát a kibertámadásokkal szemben, és javítják az európai kiberbiztonsági ágazat versenyképességét.

Az együttműködés célja a korai szakaszban lévő kutatások, az innovációs folyamatok és a különböző szektorok, így energia, egészségügy, közlekedés és pénzügyek számára kiberbiztonsági megoldások fejlesztésének támogatása.

07.19.

Az Európai Bizottság H2020 díja a levegő tisztaságának javítását célzó anyagok fejlesztéséért

banner_twitter_cleanair

E díj keretében azon innovatív megoldásokat keresi az Európai Bizottság, melyek hozzájárulnak a városok levegője szálló por koncentrációjának csökkentéséhez.

A szálló por az a légszennyező anyag, melynek az egyik legkárosabb hatása van az egészségre. Az Európai Unióban az átlagéletkor 8,6 hónappal csökken az emberi tevékenység okozta szálló por koncentráció robbanásszerű növekedése miatt. Olyan betegségek kialakulásáért felelős, mint az asztma, tüdőrák, kardiovaszkuláris és légzőszervi megbetegedések valamint születési rendellenességek.

Az emberi egészség mellett pedig a klímaváltozásra és az ökoszisztémára is jelentős befolyással van.

2017. január 26-tól nyújthatók be a pályázatok 2018. január 23-ig (17h).

Bármely EU vagy a H2020-hoz társult országban bejegyzett jogi személy vagy lakóhellyel rendelkező természetes személy pályázhat.

Mit vár az Európai Bizottság?

Legalább egy működő, fenntartható és megfizethető prototípust, mely bizonyíthatóan csökkenti a levegő szálló por koncentrációját.

részletek: https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air&pg=rules

07.18.

Az Európai Bizottság H2020 díja a jövő legtisztább motorjának

 

banner_twitter_cleanengine

A díj célja, hogy ösztönözze a hagyományos üzemanyagot használó motorok és erőátviteli technológiák következő generációjának fejlesztését. Cél a károsanyag-kibocsátás lehető legalacsonyabb szintre való csökkentése valós működési környezetben.

Azon fejlesztő(k) kerül(nek) díjazásra, aki(k) egy integrált prototípust tudnak bemutatni úgy, hogy a valós környezetben bizonyíthatóan csökken a károsanyag-kibocsátás az üzemanyag felhasználás csökkenése mellett.

Bárki,így fejlesztőcsoportok, KKV-k, nagyvállalatok, egyetemek és kutatóintézetek nyújthatják be fejlesztéseiket 2019. augusztus 20. 17h-ig.

A jelentkezés feltételeiről további információ itt olvasható:

https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-engine&pg=rules

 

07.14.

2016. július 14-én az Európai Bizottság közreadta az európai innovációs eredménytábla, a regionális innovációs eredménytábla és az Innobarométer 2016. évi adatait.

A fő megállapítások, hogy a vizsgált időszakban az EU csökkentette hátrányát Japánnal és az USA-val szemben, Svédország visszaszerezte vezető pozícióját az Unión belül, a legnagyobb mértékű fejlődést pedig Lettország érte el az innováció terén.

Egyes mutatók esetében az alábbi országok szerepeltek első helyen:

Svédország: a humánerőforrások és a tudományos kutatás színvonala terén;

Finnország: a pénzügyi keretszabályozás terén;

Németország: az innovációs célú magánberuházások terén;

Belgium: az innovációs hálózatok és az innovációs célú együttműködések terén;

Írország: a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége terén.

Magyarország az eredménytáblán a mérsékelt innovátorok között található. Magyarország az EU átlag alatt teljesített valamennyi dimenzió és csaknem az összes indikátor tekintetében. Azonban az elmondható, hogy az indikátor közel felében javult a teljesítmény. Jelentős javulást könyvelhet el Magyarország a vállalati k+f kiadások növekedése (10%). a közösségi védjegy (8,1%) és a felsőfokú tanulmányaikat befejezők arányában (6,3%). Ugyanakkor jelentősen csökkent a PCT bejelentések száma (-7,2%) a közösségi design (-4,3%) és az új innovatív termékek értékesítésének aránya (-4,1%)

 

innobarometer

A jelentés letölthető: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2486_hu.htm

 

07.13.

Európai Bizottság H2020 díja integrált fotovaltikus energiarendszerekre

banner_twitter_photovoltaics

Azon megoldásokat várja az Európai Bizottság, melyek

-    innovatív és kreatív megoldásokat nyújtanak;

-    az energiaszükséglet legalább 50 százalékát kielégíti;

-    a települések kulturális illetve örökségvédelem alatt álló területein található épületeiben kerülnek beépítésre és mind építészeti, mind esztétikai szempontból a tervezése kiemelkedő

Bárki nevezhet a díjra. Lényeg, hogy  valamely örökségvédelem alatt álló területen található épületekben működjön az általa tervezett fotovaltikus rendszer, melynek kapacitása legalább 50 kWh, a díj meghirdetése után került telepítésre és legalább 6 hónapon keresztül működött a beadási határidőig.

A díj keretösszege: 750 000 EUR

Benyújtási határidő: 2018. szeptember 26. 17h

További részletek a feltételekről: https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=photovoltaics&pg=rules

 

07.11.

Európai Bizottság H2020 díja az alacsony széndioxid kibocsátású kórházaknak

banner_twitter_lowcarbon

A díj azon installációkat keresi, melyek több innovatív megújuló energiatechnológiát integrál egy energiarendszerbe. Legalább 3 különböző megújuló energiatechnológiát kell az installációnak tartalmaznia, beleértve az energiatárolót is, melyek révén a kórházak 100 százalékban megújuló energiával tudják energiaszükségletüket fedezni.

A díj hozzájárul egyrészt ahhoz, hogy a kórházak energiaellátása még biztonságosabbá váljon, másrészt, felkelti a figyelmet a megújuló energiák mindennapi életünkben való felhasználására.

A díjra 2019. április 3-ig lehet jelentkezni. A díjra kórházak jelentkezhetnek.

További információ és feltételek:

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=lowcarbon

 

07.04.

Megkezdte működését a Visegrádi Szabadalmi Intézet

VPI

2016. július 1-jén megkezdte működését a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI), melynek székhelye Budapesten van.

A Visegrádi Szabadalmi Intézetet a négy visegrádi ország, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia hozta létre.

A nemzetközi szabadalmi egyezmény keretén belül a VSZI, mint Nemzetközi Kutatási Hatóság illetve Elővizsgálati Hatóság működik. A VSZI egy regionális űrt tölt be, hiszen a Szellemi Tulajdon Világszervezetében (WIPO) a Közép-európai és Balti Államok Csoportja volt az egyetlen regionális csoport, amely nem rendelkezett a PCT szerint működő nemzetközi kutatási és nemzetközi elővizsgálati szervvel.

A VSZI-nek mind a négy tagállamában egy-egy irodája van, mely Magyarországon a Nemzeti Tulajdon Szabadalmi Hivatala, ahova a feltalálók saját anyanyelvükön fordulhatnak felvilágosításért, információkért szabadalmi kérdésekben.

A Visegrádi Szabadalmi Hivatal hivatalos weboldala: http://www.vpi.int/index.php/en/11-en/main-menu/11-vpi

A Nemzeti Tulajdon Szabadalmi Hivatal hivatalos weboldal: https://www.sztnh.gov.hu/hu

05.19.

Örményország a  H2020 16. társult állama lett

horizon2020

2016. május 19-én Carlos Moedas a kutatásért, tudományért és innovációért felelős biztos, valamint Levon Mkrtchyan, Örményország oktatásért és tudományért felelős minisztere írta alá a társulási megállapodást. A társulási megállapodás lehetővé teszi, hogy az örmény kutatók, egyetemek, vállalatok ugyanolyan feltételekkel vegyenek részt a H2020 programban, mint a tagállamok.

Az eddig társult országok listája: Örményország_H2020

 

05.07.

Birth Day Innovációs Díj

banner_twitter_birthday

Az Európai Bizottság, a Bill& Melinda Gates Alapítvány és az MSD „anyákért programja” innovációs díjat hirdet olyan innovatív megoldások kidolgozására, melyek a terhesség alatti és a szülések során fellépő komplikációk illetve halál megelőzését segítik. Az UNICEF adatai szerint 5,9 millió gyermek hal meg évente 5. születésnapja előtt, melyből 2,65 millió újszülött. A WHO statisztikái szerint 303 000 nő halt meg 2015-ben a világon terhesség vagy szülés közben olyan okok miatt, melyek megelőzhetők lettek volna. Az esetek 99 százaléka a fejlődő országokban történik.

Beadási határidő: 2017. szeptember 06. 17h.

Bárki jelentkezését várják a kiírók.

A fődíj 1 000 000 EUR, melynek forrása a Horizon2020 program. További információ: Birth Day Prize    

Kubinyi Enikő nyertes ERC projektje

Kubinyi Enikő, az ELTE Etológia Tanszék és az MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport munkatársa nyert az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC), fiatal kutatóknak szóló 2015-ös Starting Grant pályázatán.  Az 1,2 millió eurós támogatásból kutyák egészséges öregedésének kutatására hoz létre új kutatócsoportot az ELTE Etológia Tanszékén. A kutatási projekt (Cognitive Ageing in Dogs) az emberrel együtt élő kutyák sikeres öregedésének folyamatát vizsgálja viselkedési, genetikai és idegtudományi szinten. Sikeres öregedés esetén a kognitív hanyatlás nem befolyásolja negatívan az életminőséget.

A kutatás fő célja olyan módszertan kidolgozása a legkorszerűbb biológiai módszerekkel, amely kutyáknál is mérhetővé teszi a kognitív hanyatlást. A kutatás lehetővé teszi a családi és munkakutyák egészséges élettartamának meghosszabbítását, és egyúttal az emberi öregedés nemkívánatos folyamatainak megértéséhez is hozzájárul.

A kutya, mint társállat, számos ökológiai, etológiai és élettani szempontból hasonlít az emberhez, ezért természetes biológiai modellje az emberi öregedésnek. A kutatás részeként több mint száz idősödő kutya életét követik négy éven át. Ehhez várják 8 évnél idősebb kutyák gazdáinak jelentkezését, akik rendszeresen részt vennének a Szenior Családi Kutya Program vizsgálataiban.(jelentkezés: seniorfamilydogproject@gmail.com )