Kutatás-Fejlesztés-Innováció

2017.04.25.

Európai Ifjúsági Díj (EYA17)EYA

„Digital Creativity improving Society”

Van egy innovatív ötleted? Pályázz az Európai Ifjúsági Díjra!

A díjra 33 évesnél fiatalabb diákok, társadalmi vállalkozások, start-upok, tervezők, producerek, alkalmazás fejlesztők, újságírók és írók jelentkezését várják, akik a felsorolt 8 kategóriában újító, a fenntartható fejlődést előmozdító digitális projektek megvalósításában vesznek részt.

A pályázatokat 8 kategóriában lehet benyújtani:

 • Egészséges Élet
 • Okos tanulás
 • Kultúrák összekapcsolása
 • Go Green
 • Aktív állampolgárság
 • Fenntartható Gazdaság
 • Nyitott innováció
 • Speciális kategória 2017: VÍZ

Jelentkezési határidő: 2017. július 15.

További információ: https://eu-youthaward.org/

 

2017.03.10.

Európai Fiatal Kutatók Díja

fiatalkutató

Azon kutatók jelentkezését várják, akik kiemelkedő eredménnyel (publikáció, díj) és tehetséggel rendelkeznek valamely tudományterületen és olyan projektet vagy kutatást valósítanak meg nemzetközi csoportban, melynek európai dimenziója van.

Azon fiatalok jelentkezhetnek, akik első PhD képzésükben vesznek részt vagy 2017. január 1. után védték meg doktori disszertációjukat.

Beadási határidő: 2017. április 16. 11.59 óra

További részletek: http://www.euroscience.org/calls/call-open-2017-european-young-researchers-award/

2017.02.21.

Európa Innovációs Fővárosa díj

i-capital-poster

A pályázatokat városok nyújthatják be, melyeknek lélekszáma meghaladja a 100 000 főt. A nyertes város 1 000 000 EUR-t kap, hogy innovációs tevékenységét tovább fokozhassa.
A 2. és 3. helyezett díja 100 000- 100 000 EUR.

Az Európai Bizottság olyan városok jelentkezését várja, melyek leginkább hajlandóak arra, hogy új és innovatív kezdeményezések kísérleti terepei legyenek a társadalmi kihívásokra választ adó potenciális megoldásoknak.

2014-ben Barcelona, 2016-ban Amszterdam nyerte meg a díjat

Jelentkezési határidő: 2017. június 21.

Részletek:  http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital

2017.02.20.

Gran Prize Interdiszciplináris Innovatív Díj

gran_prize

 

A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület a bolygónk legégetőbb kihívásaira válaszoló kiemelkedő innovatív megoldásokat, projekteket vár az alábbi területen:

 • környezetvédelem,
 • fenntartható fejlődés,
 • design,
 • orvostudomány,
 • egészségmegőrzés,- fejlesztés és
 • oktatás területéről

Pályázhatnak: egyének, csoportok, cégek, egyesületek, szervezetek, intézmények vagy egyetemi hallgatók, hallgatói csoportok

benyújtási határidő : 2017. április 17.

További részletek:  http://www.swedishchamber.hu/

2017.02.03.

EUROSTARS program az Európai Bizottság és a tagállamok támogatásával a kis- és középvállalkozások számára

Eureka-Eurostars

A konstrukció célja technológia-intenzív cégek által generált és nemzetközi konzorciumban megvalósuló projektek támogatása.

Bottom-up jellegű a konstrukció, vagyis bármely tudományterületről várják a projekteket; a program piac közeli k+f projektek megvalósítását támogatja.

A projektek időtartama: max 36 hónap; a projekt végét követő 24 hónapon belül a kifejlesztett terméket, technológiát piacra kell vinni.

A pályázatok beadása folyamatos, évente kétszer van értékelés. A következő beadási határidő 2017. szeptember 14

További részletek: https://www.eurostars-eureka.eu/

 

2017.02.02.

Európai kezdeményezés a tudományos és műszaki kutatások terén (COST)

cost

A COST célja multi- és interdiszciplináris projektek támogatása. A COST alapvetően nem a kutatást, hanem a konzorciumban résztvevő intézetek, kutatók közötti hálózatosodást, mobilitást, konferenciák, workshop-ok és nyári iskolák szervezését támogatja.

A projektek bottom-up jellegűek, nincsenek előre meghatározott tématerületek. Bármely tudományterületről, bármilyen témában benyújtható a pályázat a nemzetközi konzorcium által. Pályázatok bírálatára évente kétszer kerül sor, az aktuális beadási határidő 2017. szeptember 07. 12h

A program az Európai Unió H2020 kutatási keretprogramjából kerül finanszírozásra.

A kiírással kapcsolatos további információk: COST

2017.01.16.

Flag-ERA közös transznacionális felhívás a grafén- illetve agykutatás területén

logo-flagera

A Flag-ERA felhívás célja, hogy a két FET (future emerging and technology) zászlóshajó program, így a grafén (http://graphene-flagship.eu/) és a humán agy programmal (https://www.humanbrainproject.eu/ ) szinergiában támogasson k+f projekteket. A cél, hogy a két zászlóshajó program céljaival összhangban további projektek valósuljanak meg a két tudományterületen. A kiválasztott projektek, mint partner projektek kerülnek integrálására a két program keretében.

A grafén kutatás felhívás keretében 2 al-felhívás található, az egyik célja az alapkutatások, a másiknak az alkalamzott kutatások és innováció támogatása. A pályázható tématerületek letölthetők: grafén_tématerületek

Az agykutatás területén megjelent pályázati felhívás mind az alap-, mind az alkalmazott kutatást támogatja. A pályázható tématerületek: agykutatás_tématerület

A NKFI Hivatal az NKFI Alapból hozzájárul a program megvalósításához, így a magyar kutatóintézetek, egyetemek jogosultak pályázatot benyújtani és sikeres pályázás esetén támogatásban részesülni. A felhíváson a hazai pályázók számára 500 000 euró keretösszeg áll rendelkezésre.

A felhívásra nemzetközi konzorciumban, két lépcsőben lehet pályázatot benyújtani:

 • Az előpályázat benyújtási határideje: 2017. március 14. 17 óra
 • Az előpályázaton sikeres projektek 2017 júliusáig nyújthatják majd be a teljes pályázatot.

A felhívás és a részletek letölthetők: Flag-ERA_EN

 2017.01.16.

QuantERA pályázati felhívás a kvantumtechnológiai kutatások támogatására

quantera_logoA QuantERA pályázati felhívása a 2016-ban a kvantumtechnológia területén elindult új zászlóshajó kutatási kezdeményezéshez kapcsolódó nemzetközi kutatási projektek számára biztosít támogatást.  Multidiszciplináris kutatási projekteket várnak, melyek forradalmasítják a kvantumtechnológiát és hozzájárulnak ahhoz, hogy Európa vezető szerepet töltsön be az ígéretes, feltörekvő technológiák területén.

Az alábbi tématerületeken lehet benyújtani a pályázatokat:

 • kvantum kommunikáció,
 • kvantum szimuláció,
 • kavntum számítások,
 • kvantum informatikai tudományok,
 • kvantum mérések az érzékelők és képalkotás területén
 • új ötletek és alkalmazások a kvantum tudományok és technológiák területén

A NKFI Hivatal az NKFI Alapból hozzájárul a program megvalósításához, így a magyar kutatóintézetek, egyetemek jogosultak pályázatot benyújtani és sikeres pályázás esetén támogatásban részesülni. A felhíváson a hazai pályázók számára 300 000 euró keretösszeg áll rendelkezésre.

A felhívásra nemzetközi konzorciumban, két lépcsőben lehet pályázatot benyújtani:

 • Az előpályázat tervezett benyújtási határideje: 2017. március 15. 17 óra
 • Az előpályázaton sikeres projektek 2017 júniusáig nyújthatják majd be a teljes pályázatot.

A pályázati felhívás és a részletek letölthetők: QuantERA

 

2017.01.09.

H2020 spreading excellence programjának ERA Chair alprogramja

spreading excellence

A program célja olyan egyetemek, kutatóintézetek támogatása, amelyek stratégiai fontosságúnak tartják a magas kvalitású humánerőforrás kialakítását és fenntartását egy kiemelkedő minőségű és tudású kutató (ERA Chair holder) irányítása alatt. Cél továbbá, hogy  ezzel egyidejűleg a szükséges strukturális változásokat is végrehajtják az intézmények annak érdekében, hogy létrehozzák  kiváló kutatási kapacitásukat.

A támogatás időtartama max. 5év

A támogatás nagysága: max 2,5 millió EUR

2017 áprilisában nyílik meg a felhívás, beadási határidő: 2017. október 05. 17 óra

Részletek: ERA_Chair

 

2017.01.08.

H2020 spreading excellence programjának Twinning alprogramja

horizon2020_2

A program célja a kevésbé k+f intenzív országok kutatóintézetei, egyetemei és a k+f intenzív országok kiemelkedő kutatóintézetei, egyetemei közötti kapcsolat erősítése és a köztük lévő szakadék csökkentése.

A támogatás időtartama: max. 3 év

A támogatás mértéke: max 1 millió EUR

2017 májusában nyílik meg a felhívás, beadási határidő: 2017. november 15. 17 óra

Részletek: Twinning

 

2017.01.05.

Svájc a H2020 program teljes jogú tagjává vált

2016. december 16.-án SváSvájc_H2020jc ratifikálta a Svájc- EU közötti személyek szabad mozgásáról szóló egyezmény jegyzőkönyvét, miszerint kiterjeszti az egyezményt a horvát állampolgárokra. Így Svájc teljes mértékben részt vehet az Európai Bizottság H2020 kutatási programjában.  A ratifikálás megelőzően Svájc csak a H2020 program Kiválósági programjaiban vehetett részt a többi program tekintetében harmadik országnak minősült.

A 2017. január 1. után aláírt támogatási szerződések tekintetében a svájci résztvevők teljes támogatásban részesülnek. Azon szerződések esetén, melyek 2017. január 1. előtt kerültek aláírásra a svájci résztvevők nem kapnak támogatást.

Részletek: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf

2017.01.04

H2020 Marie Sklodowska Curie program Research and innovation staff exchange (RISE) alprogramja

MSCA

A program célja: Európán belüli akadémia szektor intézményei illetve gazdasági szereplők kutatóinak, innovációs szakembereinek cseréje Európán belüli és kívüli intézmények és vállalkozások felé;

A program nemcsak fiatal és tapasztalt kutatókat céloz meg, de olyan adminisztratív, manager és technikai személyzetet is, akik közvetlen bevonásra kerülnek kutatási és innovációs projektek megvalósítására;

A szakembercsere időtartama 1-12 hónap között mozoghat. A nemzetközi konzorcium által megvalósítandó projekt időtartama max. 48 hónapos lehet

Beadási határidő: 2017. április 05. 17 óra

További információ: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/research-innovation-staff-exchange_en

 

2016.12.14.

ERC Consolidator Grants: 605 millió euró 314 ígéretes európai kutatónak: öt nyertes Magyarországon kutat

erc

Az Európai Kutatási Tanács (EKT) kiválasztotta azt a 314 kiváló európai kutatót, akit összesen 605 millió eurós támogatásban részesít. A nyertes kutatók 23 európai országban kutatnak majd. Magyarországon öt kutató nyerte el az EKT támogatását. A nyertesek:  Dénes Ádám (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet), Lengyel Máté (Közép-európai Egyetem), Maria Lugaro (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont), Marx Dániel (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet), valamint Szeidl Ádám (Közép-európai Egyetem). A finanszírozást a “Horizont 2020″ uniós kutatási és innovációs keretprogram “Kiváló tudomány” elnevezésű pilléréből nyújtják.

A teljes angol nyelvű sajtóközlemény: https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_press_release_cog2016_results.pdf

 

10.19.

Az EU és Mediterrán térség partnersége a kutatás- fejlesztés terén

PRIMA

Az Európai Bizottság az EU és Mediterrán térség kutatás- fejlesztési partnerségére (PRIMA) tett javaslatot. Cél innovatív megoldások elindítása és kifejlesztése azokon a területeken, amelyeken erre a Mediterrán térségnek szüksége van. Az elmúlt években a klímaváltozás és az erőforrások nem fenntartható managementje következtében a térség mezőgazdasági szektora számos nehézséggel küzd, így terméshozam, a tiszta víz mennyiségének és a megfizethető élelmiszerek csökkenésével. ma mintegy 180 millió ember szenved a vízhiánytól a térségben, aminek kihatással van mindennapi életükre, így az élelmezésre, egészségre, életszínvonalra és a jóllétre. Mindezeknek pedig az instabilitás és a migráció a legsúlyosabb következménye.

Ez a stratégiai jelentőségű kutatási program, a Tanács és az Európai Parlament jóváhagyása után a tervek szerint 2018-ban indulna. A partnerség révén nőne az innovatív megoldások megjelenése, a magánberuházások mennyisége, a foglalkoztatás a térségben.

Az EU a H2020 kutatási programból finanszírozná a stratégiai partnerség programját, melynek előkészítése 2016 májusában már elindultak. A tervezett költségvetés 400 millió EUR, melyből 200 millió EUR-t a résztvevő országok, így Marokkó, Libanon, Egyiptom, a másik felét a H2020 program finanszírozna.

További részletek: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3472_en.htm

10.10

Az idei kémiai Nobel díjasok az EU által finanszírozott nemzetközi kutatási projekteket valósítottak/valósítanak meg

nobel_kemia_portrek_fit_640x10000Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart és Bernard L. Feringa az idei kémiai Nobel díjasok

Mindhárman részt vettek olyan kutatási projektekben, melyeket az EU finanszírozott. Bernard L. Feringa ráadásul kétszer is elnyerte a legnagyobb presztízsű támogatást az Európai Kutatási Tanácstól (ERC). Ő a hatodik olyan Nobel díjas, aki az ERC által megítélt támogatás révén valósította meg kutatási projektjét, melyek a 7. kutatási keretprogramból vagy a H2020 programból került finanszírozásra.

További részletek:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-051016

 

09.12.

Az Európai Bizottság újabb 89 millió EUR támogatást nyújt két H2020 flagship projektnek

HBP_FET

2013_09_17_graphene_flagship_ci

Az emberi agy (human brain project FET flagship) és anyagkutatás (Graphene FET flagship) terén a rendkívül előremutató és paradigmaváltással kecsegtető kutatásokat támogató zászlóshajó projektek még a 7. Kutatási keretprogram révén indulhattak el. A projekt első szakaszának lezárását és értékelését követően az Európai Bizottság döntése értelmében további 89 millió EUR fordítható a következő két évben ezen projektek továbbvitelére

A két zászlóhajó projektről részletek az alábbi linkeken találhatók:

https://www.humanbrainproject.eu/ és http://graphene-flagship.eu/

09.08.

Újabb 485 millió EUR támogatás felfedező kutatások folytatására

ercAz Európai Kutatási Tanács által a fiatal kutatók számára, kutatócsoportjuk felépítését támogató programja révén 325 fiatal kutató kezdheti meg kutatócsoportjával kutatási projektjüket. Az új projektek összesen 485 millió EUR támogatásban részesült.

3 magyar fiatal kutató a támogatás révén hazai kutatóintézetekben építheti fel kutatócsoportját.

További részletek: ERC Stg és www.mta.hu

 

09.05.

Az Európai Bizottság  növelte  a H2020 KKV programjának 2017. évre szóló költségvetését

sme instrumentAz innovatív KKV-k támogatását célul kitűző program éves költségvetése 51,6 millió EUR-val nőtt, így 2017-ben ezen program keretében 437,5 millió EUR-val tudja támogatni az Európai Bizottság a KKV-kat üzleti tervük és stratégiájuk elkészítésében, valamint a már meglévő fejlesztésük befejezésében. Olyan átütő termékötleteket  vár a Bizottság, melyek még nem léteznek a piacon, azonban jelentős kihatással vannak az európai társadalom életére

A projektek 3 fázisban valósíthatók meg, azonban a pályázatok beadásának nem feltétele az egyes fázisokon való sikeres részvétel.  A következő beadási fordulók és a további részletek az alábbi linken találhatók: H2020 KKV

 

07.20.

Az Európai Bizottság új kezdeményezést indít el a kiber biztonság területén

cybersecurity2

Közel 1,8 milliárd EUR összegű kezdeményezéshez az Európai Bizottság 450 millió EUR-ral járul hozzá 2020-ig a H2020 költségvetéséből, míg az Európai Kiberbiztonsági Szervezet ennek az összegnek közel háromszorosát fekteti a kezdeményezésbe. Ez a PPP is illeszkedik azon új kezdeményezések sorába, amelyek felkészültebbé teszik Európát a kibertámadásokkal szemben, és javítják az európai kiberbiztonsági ágazat versenyképességét.

Az együttműködés célja a korai szakaszban lévő kutatások, az innovációs folyamatok és a különböző szektorok, így energia, egészségügy, közlekedés és pénzügyek számára kiberbiztonsági megoldások fejlesztésének támogatása.

07.19.

Az Európai Bizottság H2020 díja a levegő tisztaságának javítását célzó anyagok fejlesztéséért

banner_twitter_cleanair

E díj keretében azon innovatív megoldásokat keresi az Európai Bizottság, melyek hozzájárulnak a városok levegője szálló por koncentrációjának csökkentéséhez.

A szálló por az a légszennyező anyag, melynek az egyik legkárosabb hatása van az egészségre. Az Európai Unióban az átlagéletkor 8,6 hónappal csökken az emberi tevékenység okozta szálló por koncentráció robbanásszerű növekedése miatt. Olyan betegségek kialakulásáért felelős, mint az asztma, tüdőrák, kardiovaszkuláris és légzőszervi megbetegedések valamint születési rendellenességek.

Az emberi egészség mellett pedig a klímaváltozásra és az ökoszisztémára is jelentős befolyással van.

2017. január 26-tól nyújthatók be a pályázatok 2018. január 23-ig (17h).

Bármely EU vagy a H2020-hoz társult országban bejegyzett jogi személy vagy lakóhellyel rendelkező természetes személy pályázhat.

Mit vár az Európai Bizottság?

Legalább egy működő, fenntartható és megfizethető prototípust, mely bizonyíthatóan csökkenti a levegő szálló por koncentrációját.

részletek: https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air&pg=rules

07.18.

Az Európai Bizottság H2020 díja a jövő legtisztább motorjának

 

banner_twitter_cleanengine

A díj célja, hogy ösztönözze a hagyományos üzemanyagot használó motorok és erőátviteli technológiák következő generációjának fejlesztését. Cél a károsanyag-kibocsátás lehető legalacsonyabb szintre való csökkentése valós működési környezetben.

Azon fejlesztő(k) kerül(nek) díjazásra, aki(k) egy integrált prototípust tudnak bemutatni úgy, hogy a valós környezetben bizonyíthatóan csökken a károsanyag-kibocsátás az üzemanyag felhasználás csökkenése mellett.

Bárki,így fejlesztőcsoportok, KKV-k, nagyvállalatok, egyetemek és kutatóintézetek nyújthatják be fejlesztéseiket 2019. augusztus 20. 17h-ig.

A jelentkezés feltételeiről további információ itt olvasható:

https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-engine&pg=rules

 

07.14.

2016. július 14-én az Európai Bizottság közreadta az európai innovációs eredménytábla, a regionális innovációs eredménytábla és az Innobarométer 2016. évi adatait.

A fő megállapítások, hogy a vizsgált időszakban az EU csökkentette hátrányát Japánnal és az USA-val szemben, Svédország visszaszerezte vezető pozícióját az Unión belül, a legnagyobb mértékű fejlődést pedig Lettország érte el az innováció terén.

Egyes mutatók esetében az alábbi országok szerepeltek első helyen:

Svédország: a humánerőforrások és a tudományos kutatás színvonala terén;

Finnország: a pénzügyi keretszabályozás terén;

Németország: az innovációs célú magánberuházások terén;

Belgium: az innovációs hálózatok és az innovációs célú együttműködések terén;

Írország: a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége terén.

Magyarország az eredménytáblán a mérsékelt innovátorok között található. Magyarország az EU átlag alatt teljesített valamennyi dimenzió és csaknem az összes indikátor tekintetében. Azonban az elmondható, hogy az indikátor közel felében javult a teljesítmény. Jelentős javulást könyvelhet el Magyarország a vállalati k+f kiadások növekedése (10%). a közösségi védjegy (8,1%) és a felsőfokú tanulmányaikat befejezők arányában (6,3%). Ugyanakkor jelentősen csökkent a PCT bejelentések száma (-7,2%) a közösségi design (-4,3%) és az új innovatív termékek értékesítésének aránya (-4,1%)

 

innobarometer

A jelentés letölthető: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2486_hu.htm

 

07.13.

Európai Bizottság H2020 díja integrált fotovaltikus energiarendszerekre

banner_twitter_photovoltaics

Azon megoldásokat várja az Európai Bizottság, melyek

-    innovatív és kreatív megoldásokat nyújtanak;

-    az energiaszükséglet legalább 50 százalékát kielégíti;

-    a települések kulturális illetve örökségvédelem alatt álló területein található épületeiben kerülnek beépítésre és mind építészeti, mind esztétikai szempontból a tervezése kiemelkedő

Bárki nevezhet a díjra. Lényeg, hogy  valamely örökségvédelem alatt álló területen található épületekben működjön az általa tervezett fotovaltikus rendszer, melynek kapacitása legalább 50 kWh, a díj meghirdetése után került telepítésre és legalább 6 hónapon keresztül működött a beadási határidőig.

A díj keretösszege: 750 000 EUR

Benyújtási határidő: 2018. szeptember 26. 17h

További részletek a feltételekről: https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=photovoltaics&pg=rules

 

07.11.

Európai Bizottság H2020 díja az alacsony széndioxid kibocsátású kórházaknak

banner_twitter_lowcarbon

A díj azon installációkat keresi, melyek több innovatív megújuló energiatechnológiát integrál egy energiarendszerbe. Legalább 3 különböző megújuló energiatechnológiát kell az installációnak tartalmaznia, beleértve az energiatárolót is, melyek révén a kórházak 100 százalékban megújuló energiával tudják energiaszükségletüket fedezni.

A díj hozzájárul egyrészt ahhoz, hogy a kórházak energiaellátása még biztonságosabbá váljon, másrészt, felkelti a figyelmet a megújuló energiák mindennapi életünkben való felhasználására.

A díjra 2019. április 3-ig lehet jelentkezni. A díjra kórházak jelentkezhetnek.

További információ és feltételek:

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=lowcarbon

 

07.04.

Megkezdte működését a Visegrádi Szabadalmi Intézet

VPI

2016. július 1-jén megkezdte működését a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI), melynek székhelye Budapesten van.

A Visegrádi Szabadalmi Intézetet a négy visegrádi ország, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia hozta létre.

A nemzetközi szabadalmi egyezmény keretén belül a VSZI, mint Nemzetközi Kutatási Hatóság illetve Elővizsgálati Hatóság működik. A VSZI egy regionális űrt tölt be, hiszen a Szellemi Tulajdon Világszervezetében (WIPO) a Közép-európai és Balti Államok Csoportja volt az egyetlen regionális csoport, amely nem rendelkezett a PCT szerint működő nemzetközi kutatási és nemzetközi elővizsgálati szervvel.

A VSZI-nek mind a négy tagállamában egy-egy irodája van, mely Magyarországon a Nemzeti Tulajdon Szabadalmi Hivatala, ahova a feltalálók saját anyanyelvükön fordulhatnak felvilágosításért, információkért szabadalmi kérdésekben.

A Visegrádi Szabadalmi Hivatal hivatalos weboldala: http://www.vpi.int/index.php/en/11-en/main-menu/11-vpi

A Nemzeti Tulajdon Szabadalmi Hivatal hivatalos weboldal: https://www.sztnh.gov.hu/hu

05.19.

Örményország a  H2020 16. társult állama lett

horizon2020

2016. május 19-én Carlos Moedas a kutatásért, tudományért és innovációért felelős biztos, valamint Levon Mkrtchyan, Örményország oktatásért és tudományért felelős minisztere írta alá a társulási megállapodást. A társulási megállapodás lehetővé teszi, hogy az örmény kutatók, egyetemek, vállalatok ugyanolyan feltételekkel vegyenek részt a H2020 programban, mint a tagállamok.

Az eddig társult országok listája: Örményország_H2020

 

05.07.

Birth Day Innovációs Díj

banner_twitter_birthday

Az Európai Bizottság, a Bill& Melinda Gates Alapítvány és az MSD „anyákért programja” innovációs díjat hirdet olyan innovatív megoldások kidolgozására, melyek a terhesség alatti és a szülések során fellépő komplikációk illetve halál megelőzését segítik. Az UNICEF adatai szerint 5,9 millió gyermek hal meg évente 5. születésnapja előtt, melyből 2,65 millió újszülött. A WHO statisztikái szerint 303 000 nő halt meg 2015-ben a világon terhesség vagy szülés közben olyan okok miatt, melyek megelőzhetők lettek volna. Az esetek 99 százaléka a fejlődő országokban történik.

Beadási határidő: 2017. szeptember 06. 17h.

Bárki jelentkezését várják a kiírók.

A fődíj 1 000 000 EUR, melynek forrása a Horizon2020 program. További információ: Birth Day Prize    

Kubinyi Enikő nyertes ERC projektje

Kubinyi Enikő, az ELTE Etológia Tanszék és az MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport munkatársa nyert az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC), fiatal kutatóknak szóló 2015-ös Starting Grant pályázatán.  Az 1,2 millió eurós támogatásból kutyák egészséges öregedésének kutatására hoz létre új kutatócsoportot az ELTE Etológia Tanszékén. A kutatási projekt (Cognitive Ageing in Dogs) az emberrel együtt élő kutyák sikeres öregedésének folyamatát vizsgálja viselkedési, genetikai és idegtudományi szinten. Sikeres öregedés esetén a kognitív hanyatlás nem befolyásolja negatívan az életminőséget.

A kutatás fő célja olyan módszertan kidolgozása a legkorszerűbb biológiai módszerekkel, amely kutyáknál is mérhetővé teszi a kognitív hanyatlást. A kutatás lehetővé teszi a családi és munkakutyák egészséges élettartamának meghosszabbítását, és egyúttal az emberi öregedés nemkívánatos folyamatainak megértéséhez is hozzájárul.

A kutya, mint társállat, számos ökológiai, etológiai és élettani szempontból hasonlít az emberhez, ezért természetes biológiai modellje az emberi öregedésnek. A kutatás részeként több mint száz idősödő kutya életét követik négy éven át. Ehhez várják 8 évnél idősebb kutyák gazdáinak jelentkezését, akik rendszeresen részt vennének a Szenior Családi Kutya Program vizsgálataiban.(jelentkezés: seniorfamilydogproject@gmail.com )