Európai Bizottság- 10 prioritás

Juncker terv

college term paper

10priorities

A 2014-ben megválasztott új Európai Bizottság elnöke, Jean Claude Juncker nevével fémjelzett terv mutatja be, hogy a hivatalban lévő Európai Bizottság mely területekre helyezi a prioritást működése során.  Az Európai Bizottság 10 olyan területet azonosított, melyet kiemelten kell kezelni, így

1. munkahelyek, növekedés, befektetés

A globális gazdasági és pénzügyi válság következtében az Európai Unióban a befektetések alacsony szintre kerültek. Kollektív és koordinált összefogásra volt szükség európai szinten, hogy Európát a gazdasági fellendülés útjára állítsák a tagállamok. 2014 novemberében a Jean Claude Juncker vezetette Európai Bizottság első és legfontosabb intézkedése az európai befektetési terv elfogadása volt.

2015-ben a stratégiai terv részeként felállt az Európai Stratégiai Befektetési Alap, melynek révén mintegy 315 milliárd euró többletforrást céloznak megmozgatni a tagállamok a következő három évben. A kezdeményezéshez az Európai Beruházási Bank is bekapcsolódott és a tavalyi év folyamán megkezdődtek a projektek elfogadása.

Az Alap indulását követő harmadik hónapban már mintegy 50 milliárd euró került a program megvalósítása céljából megmozgatásra.

Részletesebb információk: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm

2. digitális egységes piac

custom writings

Az internet és digitális technológiák átalakítják világunkat. Azonban számos létező akadály gátolja ezen technológiák nyújtotta előny teljes kihasználását.

Ma sajnos az online piacokra Európában a hazai jelleg a jellemző, hiszen az európai KKV–k alig 7 százaléka foglalkozik határon átnyúló szolgáltatással ebben a szektorban.

A Jean Claude Juncker vezette Európai Bizottság célja az egységes digitális piac megteremtése, ahol mind az európai polgárok, mind a vállalkozások számára biztosított az online árukhoz és szolgáltatásokhoz való zökkenőmentes hozzáférés. Az egységes digitális piac létrejötte 415 milliárd euróval járul hozzá az európai gazdasághoz, növeli a munkahelyteremtést, a versenyt a befektetéseket és innovációt. A piacok kiszélesítéséhez illetve jobb szolgáltatásokhoz kedvezőbb árakon való hozzáférést is elősegíti. Az egységes digitális piac megteremtése révén továbbá új start-up cégek alakulhatnak és a már meglévő cégek is jobban növekedhetnek az 500 millió fős európai piacon.

További információk: http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm

3. energia unió és éghajlat- politika

Az európai energia unió révén megvalósul a sokkal biztonságosabb, fenntartható és határokon átnyúló energiaellátás. Az új technológiák és megújított infrastruktúrák által csökken az energiaellátásért fizetett díjak összege, új munkahelyek illetve tudás jön létre és növekednek a vállalkozások.

Az energia unió legfontosabb irányelvei:

-        biztonságos ellátás

-        teljesen integrált belső energia piac;

-        energiahatékonyság;

-        éghajlatpolitikához kapcsolódó akciók- kibocsátás csökkentés;

-        kutatás és innováció.

További információ: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm

4. belső piac

A globalizáció idejében Európa egyik legnagyobb teljesítménye az egységes piac létrehozatala. Az integráltabb és mélyebb tőkepiac további finanszírozási lehetőséget ad a vállalkozások, különösen a KKV-k és az infrastrukturális projektek számára. A munkavállalók mobilitása pedig lehetővé teszi, hogy a szakemberek abba az országba költözzenek, ahol leginkább szükségük van a tudásukra.

Az egységes piac prioritás irányelvei:

-        egységes piac stratégiája;

-        tőkepiaci unió;

-        méltányos társasági adó kialakításának akcióterve;

-        munkaerő mobilitás.

Részletek: http://ec.europa.eu/priorities/internal-market_en

5. gazdasági és monetáris unió

Az euró bevezetés új lehetőséget teremtett az európai polgárok és vállalkozások számára, megkönnyítve a határon átnyúló kereskedelmet és befektetést, továbbá biztosítva az árstabilitást. Azonban a válság megmutatta, hogy a gazdasági politikák szorosabb koordinációjára is szükség van. 4 terület került beazonosításra, ahol az együttműködést szorosabbra kell fűzni, így

-        gazdasági unió;

-        pénzügyi unió;

-        fiskális unió;

-        politikai unió

A 2015. június 22-én bemutatott öt elnök jelentése képezi a cél elérésének alapját. A jelentés egyébként a 2014 októberi euró csúcs és a 2014 decemberi Európai Tanács felkérése alapján készült.

A gazdasági kormányzás eszköze az európai szemeszter, melynek keretében az Európai Bizottság valamennyi tagállam fiskális és strukturális reformpolitikáját elemzi, ajánlásokat tesz és monitorozza azok megvalósulását. A tagállamok pedig végrehajtják a közösen elfogadott politikát.

Részletek: http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union_en

6. szabad kereskedelem az EU és USA között

Az EU  ambiciózus és kiegyensúlyozott kereskedelmi és befektetési kapcsolatok kiépítésére törekszik az Egyesült Államokkal. A két gazdaság együttesen a világ GDP-jének mintegy felét adják. A cél a transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerség kialakítása.  A partnerségnek a lehető legátláthatóbbnak kell lennie és a kölcsönös bizalom és átláthatóság elvein kell alapulnia. Az EU továbbra is védi az élelmiszerbiztonság területén elért magas minőséget biztosító szabványokat, a fogyasztói és környezetvédelmi szabályokat, a magánéletet és a kulturális sokszínűséget.

A partnerség létrejötte révén új kereskedelmi és befektetési lehetőségeket és munkahelyeket teremt.

A tárgyalások 3 fő területet fednek le:

-        jobb hozzáférés az amerikai piachoz;

-        bürokrácia és költségek csökkentése;

-        az export, import és befektetési lehetőségek könnyebbé és igazságosabbá tétele.

Részletes információk: http://ec.europa.eu/priorities/balanced-eu-us-free-trade-agreement_en

7. jogérvényesülés és alapvető jogok

Az EU nem egyszerűen a javak és szolgáltatások közös piaca. Éppen ezért az egyik cél az, hogy megkönnyítsék azon európaiak életét, akik egy másik tagállamban tanulnak, dolgoznak vagy házasodnak meg. Ezért is van szükség arra, hogy a tagállami jogrendszerek között kiépüljön a kapcsolat.

A prioritás céljai:

- azon polgárok és vállalkozások számára, akik hazájukon kívül végzik tevékenységüket könnyebbé tenni jogai védelmét; így a bíróságok által meghozott ítéletek kölcsönös elismerése az EU-n belül;

- szervezett bűnözés elleni harc, így emberkereskedelem és csempészet, kiberbűnözés és korrupció elleni küzdelem;

- garanciák kialakítása annak érdekében, hogy az USA kormánya és az amerikai cégek megfelelően védjék az európai polgárok adatait;

- az EU csatlakozása az Európa Tanács Emberi Jogok Egyezményéhez;

- az EU egész területére kiterjedő diszkrimináció ellenes jogszabály szorgalmazása.

További információk: http://ec.europa.eu/priorities/justice-and-fundamental-rights_en

8. migráció

A migráció kérdése a Juncker Bizottság első számú politikai prioritása. .

Az Európai Bizottság célja közvetlen intézkedések meghozatala, hogy elkerüljék az emberi tragédiákat. Egyértelművé szeretné tenni az Európai Bizottság, hogy közösen a migráció sokkal hatékonyabban kezelhető. Emiatt is kívánja új stratégiai megközelítéssel kezelni a migrációs kérdést közép- és hosszú távon.

Az EU nem csak a Kelet- Mediterrán illetve Nyugat –Balkán régióban lévő menekült válságot kívánja kezelni, hanem az afrikai unióval is együttműködik.

Részletes információk: http://ec.europa.eu/priorities/migration_en

9. globális szerepvállalás

Az ukrán politikai válság, a szíriai helyzet illetve a közép- keleti régiót uraló nyugtalanító helyzet megmutatta, hogy az Európai Uniónak sokkal erősebb közös külpolitikára van szüksége, hogy hatékony választ adjon a globális kihívásokra és hozzájáruljon a béke és jóllét létrejöttéhez a világban.

Irányelvek:

-        külpolitika;

-        európai szomszédságpolitika;

-        nemzetközi együttműködés és fejlesztés;

-        humanitárius segítség, polgári védelem;

-        kereskedelempolitika;

-        biztonság és védelem;

-        bővítés.

További információ: http://ec.europa.eu/priorities/stronger-global-actor_en

58,2 milliárd EUR humanitárius segítségnyújtással az EU a legnagyobb donor régió a világon; mintegy 534 projekt kerül finanszírozásra EU költségvetésből.

forrás: http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/stronger-foreign-policy-actor-1-year_en.pdf

10. demokratikus változás